MILJÖDIPLOMERING

Genom miljödiplomering ökar vi verksamhetens konkurrenskraft, stärker vår miljöprofil och får en ökad medvetenhet om verksamhetens miljöbelastning.

 

Vi kommer årligen bli reviderade av externa miljökonsulter för att se till att vi bibehåller de uppfyllda kraven samt hela tiden förbättrar oss i vårt miljötänk!