KVALITETSPOLICY


Allmänt
JRent garanterar full spårbarhet i alla utförda projekt. Dagböcker, uppföljningar samt löpande information inom det för uppgiften utvalda teamet borgar för god kvalitet som resultat. JRent har som målsättning att inom en 2 års period vara ISO 14000 och ISO 9000 certifierade.


JRent skall:

  • Bygga sin verksamhet kring långsiktiga och varaktiga kundrelationer i nära samarbeten. Det är kundernas krav, behov och förväntningar som skall styra organisationens verksamhet.
  • Löpande utbilda och informera sina medarbetare om kvalitetsarbetet. Medarbetarna skall ha ett personligt ansvar gentemot varandra och organisationen vid utförande av arbete.
  • Göra kvalitetspolicyn förstådd hos kunder, underleverantörer och andra intressenter.
  • Se till att kvaliteten på allt utfört arbete motsvarar kundens efterfrågan och att leverans sker inom avtalad tid. Varje avslutat arbete skall vara en rekommendation för framtiden.
  • I kvalitetsarbetet genom ständiga förbättringar öka lönsamheten för både organisationen och kunderna.