MILJÖDIPLOMERING

JRent är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas

Detta innebär att organisationen har:

  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna har kartlagts
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • Godkänts vid revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete